الکل متیلیک دلیل آلودگی هوای تهران است

در درجه اول الکل متیلیک به عنوان یک حلال صنعتی برای تسهیل تولید جوهر، رزین، چسب و رنگ استفاده می شود.

همچنین به عنوان یک حلال برای ساخت مواد و محصولات دارویی مهم مانند داروهای کلسترول، استرپتومایسین، ویتامین ها و

هورمون ها استفاده می شود.

تقریباً 45 درصد از متانول جهان برای تولید انرژی استفاده می شود، متانول می تواند به عنوان یک نوع سوخت برای وسایل نقلیه

یا به عنوان سوخت دریایی برای قایق ها استفاده شود.

علاوه بر این، می توان آن را با بنزین ترکیب کرد تا سوختی کارآمد به نام متیل بوتیل اتر (MTBE) تولید کند که می تواند انتشار

کمتری نسبت به بنزین معمولی ایجاد کند.

الکل

متانول علاوه بر این در بیودیزل استفاده می‌شود، نوعی سوخت تجدیدپذیر که از چربی‌های گیاهی یا حیوانی ایجاد می‌شود و

می‌توان آن را به جای سوخت معمولی یا با آن ترکیب کرد.

متانول به طور طبیعی در بسیاری از غذاها از جمله میوه ها و سبزیجات وجود دارد، متانول غذایی به تنظیم فعالیت ژن انسان کمک

می کند.

همچنین در دستگاه گوارش انسان برای تسهیل متابولیسم غذا تولید می شود.

اداره ایمنی و بهداشت شغلی ایالات متحده (OSHA) قرار گرفتن در معرض متانول را در محیط های صنعتی نظارت و تنظیم می

کند.

علاوه بر این، OSHA محدودیت های مجاز قرار گرفتن در معرض متانول را در محیط های صنعتی برای محافظت از ایمنی کارگران

تعیین می کند. م

ؤسسه ملی ایمنی و بهداشت حرفه ای ایالات متحده (NIOSH) چندین راهنما و منابع ایمنی برای کارگرانی که از متانول در محیط

های صنعتی استفاده می کنند، دارد.

طبق کمیته سم شناسی مواد شیمیایی در غذا، محصولات مصرفی و محیط زیست (COT)، یک کمیته علمی مستقل که به

آژانس استانداردهای غذایی بریتانیا، وزارت بهداشت و سایر ادارات و ارگان های دولتی که با مسایل مربوط به مسمومیت

شیمیایی در ارتباط هستند مشاوره ارائه می کند.

از قرار گرفتن در معرض متانول برای سطوح موجود در رژیم غذایی میوه‌ها و سبزیجات، چه به طور طبیعی و چه از سطوح مجاز

آسپارتام، انتظار نمی‌رود که اثرات نامطلوبی داشته باشد.