زنی به خاطر تخت و کمد نوزادی شوهرش را به قتل رساند

در حالی که ممکن است به تختی که با ملافه های شیرین کودک تزئین شده است به عنوان نقطه کانونی مهد کودک فکر کنید، این دید با استانداردهای ایمنی فعلی برای جلوگیری از SIDS و خفگی مطابقت ندارد.

در ضمن قیمت تخت و کمد نوزاد در عبدل آباد بسیار حائز اهمیت می باشد.

ایمن‌ترین محیط خواب، ملحفه‌ای است که روی تشک تخت سفت قرار می‌گیرد، بدون ملافه‌های دیگر یا وسایل نرم در تخت.

ملاحظات

چرا تخت خواب برای نوزادان خطرناک است؟
آکادمی اطفال آمریکا (AAP)، همراه با سازمان‌هایی هشدار می‌دهد که تخت‌خواب برای نوزادان خطر زیادی دارد. توصیه آن: تنها چیزی که کودک شما در گهواره خود به آن نیاز دارد، یک تشک سفت با اندازه مناسب و یک ملحفه تخت مناسب است.  وقتی کودک روی آن خوابیده است، تشک نباید فرورفتگی نشان دهد.

برای گرم نگه داشتن نوزاد هنگام خواب، به جای پتو از لباس خواب نوزاد و کیسه خواب استفاده کنید.

سپر تخت، روتختی، لحاف، پتو، بالش، پوزیشنر خواب، حیوانات عروسکی یا هر چیز دیگری را در گهواره قرار ندهید. همه اینها با افزایش خطر مرگ یا آسیب ناشی از خفگی، به دام افتادن و خفه شدن مرتبط هستند.

  • منابع:
    1. The Only Crib Bedding You Should Use for Your Baby